Świdczenia pielęgniarki środowiskowej

Pielęgniarka środowiskowa (POZ) sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej Pacjentami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym.


Opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich realizowanych w warunkach domowych i nie są objęci na podstawie odrębnej umowy, świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, pielęgniarka środowiskowa sprawuje zgodnie z ustalonymi dla nich indywidualnymi planami opieki.


W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wyłącznie w domu świadczeniobiorcy i jedynie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, pielęgniarka środowiskowa pobiera materiały do badań diagnostycznych.

pielegniarka

Porad udziela

  • piel. Teresa Krok-Wołkowicz
  • piel. Krystyna Szkutnik