Świadczenia Położnej POZ

  • wizyty patronażowe położnej POZ obejmują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 2. miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu. Realizując opiekę położna POZ wykonuje w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych cztery do sześciu wizyt patronażowych.
  • wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży
    wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w okresie od 32 tygodniu ciąży do terminu rozwiązania
  • wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych
  • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

Poradnia udziela bezpłatnych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ

Porad udziela

  • mgr położ. Anna Wysowska